Fläktkonvektor kan enkelt beskrivas som en högeffektiv vattenradiator med inbyggd fläkt. Det varma/kalla vattnet från t.ex. en ES multifunktionstank eller annan värmekälla värmer radiatorelementet och fläkten blåser sedan ut varm/kall luft i huset. Fläktkonvektorn höjer verkningsgraden i ett vattenburet värmesystem.

Hur många fläktkonvektorer som behövs för att värmen ska spridas effektivt beror bland annat på om huset har en öppen eller sluten planlösning. Är huset litet med få rum och öppna dörrar behövs kanske bara en eller två. I hus med större yta, inredd källare eller flera plan kan det bli aktuellt med flera.

Desto fler rum som utrustas med fläktkonvektorer, desto jämnare temperatur får man i de olika rummen. I sovrum där fläktljudet kan vara störande kan du istället installera en vanlig vattenburen radiator. Ju högre värmekapacitet fläktkonvektorn har, desto lägre kan vattentemperaturen vara. En annan fördel med att välja en modell med hög kapacitet är att fläkten då inte behöver gå på maximalt varvtal, vilket ger lägre ljudnivå.

För den som har ett hus med direktverkande elradiatorer och därför saknar ett vattenburet distributionssystem är fläktkonvektorer ett mycket bra alternativ när man konverterar värmesystemet till vattenburen värme tillsammans med exempelvis en värmepump. Det är i regel betligt billigare och effektivare att installera ett par stycken fläktkonvektorer i huset istället för att installera traditionella panelradiatorer under varje fönster. Det gäller speciellt i större utrymmen med öppen planlösning och många fönsterpartier.

Kombinationen av t.ex en ES luft/vattenvärmepump och ES multifunktionstank och en eller två fläktkonvektorer FCW 9.1 innebär i realiteten att du har förutsättningarna för att till en mycket rimlig totalkostnad konvertera din uppvärmning såväl som varmvattenberedning från direktverkande el till energieffektiv värmeproduktion via vattenburen värme med mycket stor besparingspotential.

Placering

Placeringen av en fläktkonvektor är ocksåviktig för energibesparingen. De ska placeras på en väl vald plats i huset för att värmen ska spridas effektivt och besparingen bli så hög som möjligt.
Den optimala placeringen är i bottenvåningens största rum, vanligtvis vardagsrummet, öppet mot hall, matplats och eventuell trappa till övervåningen.

Behövs en andra enhet bör den placeras i ett större rum med stora ytterväggar och stora fönsterytor där dörren normalt är stängd. Har huset en övervåning bör ett av rummen där väljas.

Fläktkonvektorer bör inte placeras framför en befintlig radiator. Värmen från radiatorn skärmas då av till ingen nytta.

Rum som ligger längst bort från fläktkonvektorn kan få en något för låg temperatur eftersom värmen inte når ända ut i husets ändar. För att jämna ut temperaturen i dessa rum bör du installera radiatorer med rumstermostat.

Övrigt som du bör ta hänsyn till vid placeringen är:

  • Buller (ljudnivå)
  • Hur rummet ska användas och möbleras
  • Vilken temperatur som önskasi husets olika rum
  • Förutsättningar för rördragning mellanvärmepump och fläktkonvektor
  • Kostnad för installation

Underhåll

För att erhålla högsta effekt samt en långlivslängd krävs det ytterst lite underhåll. Luftfiltret är dock viktigt att hålla rent. Avlägsna eventuellt damm genom att dammsuga filtret varannan vecka, eller
oftare om det så behövs. Om filtret sätts igen minskar luftflödet, vilket innebär en sämre värme- kyleffekt. Vid kyldrift är det viktigt att kontrollera så att inte kondensavloppet blir igensatt.

Produktinformation

dokument areaLadda ner produktblad, bilder och manualer under vår dokumentarea.

Hittar du inte det du söker? Använd vårt formulär längst ner på sidan så kontaktar vi dig inom kort.

Dokumentarean

Tillbehör

Saknar du delar, behöver en speciallösning, eller vill köpa tillbehör som t.ex. kopplingsledningar eller fotstöd. För rådgivning kontakta oss på 0322-790 50 eller E-post: info@energysave.se